• DANH SÁCH VĂN BẢN
  1-10 of 30<  1  2  3  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  2966/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  1701/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định về "Ngày Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên"
  253/TB-VPCP 20/08/2022 Thông báo Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
  1855/UBND-KTN 20/06/2022 Về việc công bố các nền tảng số cần tập trung đảy mạnh sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022
  1092/QĐ-BTTTT 16/06/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
  1044/QĐ-BTTTT 07/06/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chiếm lược quốc gia phát triển kinh tế và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
  377/QĐ-BTTTT 26/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số
  759/KH-UBND 18/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  718/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  161/TTCS-TQ 10/03/2022 V/v tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và Quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trên hệ thống thông tin cơ sở
  1-10 of 30<  1  2  3  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng