• DANH SÁCH Văn bản của Trung ương BAN HÀNH
  1-10 of 14<  1  2  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  253/TB-VPCP 20/08/2022 Thông báo Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
  1092/QĐ-BTTTT 16/06/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
  1044/QĐ-BTTTT 07/06/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chiếm lược quốc gia phát triển kinh tế và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
  377/QĐ-BTTTT 26/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số
  161/TTCS-TQ 10/03/2022 V/v tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và Quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trên hệ thống thông tin cơ sở
  186/QĐ-BTTTT 11/02/2022 Phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
  146/QĐ-Ttg 28/01/2022 Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
  294/BTTTT_QLDN 28/01/2022 V/V triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
  131/QĐ-TTg 25/01/2022 Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"
  2222/QĐ-TTg 31/12/2021 Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  1-10 of 14<  1  2  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng