• DANH SÁCH TÀI LIỆU
  Số ký hiệu Nội dung Tải file
  Tham luận: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xử lý SIM rác của VNPT Điện Biên trên địa bàn tỉnh
  Tham luận MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  Tham luận Mobifone Mobifone đưa giải pháp TTTM vào triển khai tại địa bàn tỉnh Điện Biên
  Tham luận huyện Điện Biên Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương của UBND huyện Điện Biên
  Tham luận Hội Phụ nữ Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Điện Biên
  Trình chiếu Tỉnh Đoàn Tham luận chuyển đổi số
  Tham luận của Bưu điện tỉnh Điện Biên Giải pháp Nhà nước giao doanh nghiệp bưu chính tham gia tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  Tham luận tỉnh Đoàn Đoàn viên, thanh niên - lực lượng nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
  Tham luận huyện Nậm Pồ Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn
  253/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh Điện Biên năm 2022
  Giới thiệu phương pháp luận Chuyển đổi số
  Tài liệu tập huấn Tổ chuyển đổi số cộng đồng
  199/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
  190/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ngày 8/8/2022)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (phiên họp lần thứ ba)
  Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai (phiên họp lần thứ ba)
  Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 (phiên họp lần thứ ba)
  Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 (phiên họp lần thứ ba)
  Chương trình Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ngày 8/8/2022)
  922/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia".
  Tài liệu Họp chuyển đổi số tháng 5/2022
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng