• DANH SÁCH Văn bản của địa phương BAN HÀNH
  1-10 of 16<  1  2  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  2621/KH-UBND 22/06/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
  2966/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  1701/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định về "Ngày Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên"
  1855/UBND-KTN 20/06/2022 Về việc công bố các nền tảng số cần tập trung đảy mạnh sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022
  759/KH-UBND 18/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  718/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  585/KH-UBND 03/03/2022 Kế hoạch trển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
  398/UBND-KTN 16/02/2022 V/v triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
  399/UBND-KTN 16/02/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
  3402/QĐ-BCĐ 31/12/2021 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên
  1-10 of 16<  1  2  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng