• Chuyển đổi số
 • CHUYỂN ĐỔI SỐ - CUỘC CÁCH MẠNG TOÀN DIỆN
  Dữ liệu số - Công nghệ số - Công dân số

 • XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN

 • Xếp hạng DTI Tỉnh, Thành Xếp hạng Chính quyền số Xếp hạng Kinh tế số Xếp hạng Xã hội số
  37
  (0.3548)
  8

  Điện Biên 48
  (0.3457)
  41
  (0.3625)
  45
  (0.3282)
 • XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN TỈNH
  (Số liệu dựa trên Chỉ số DienBien e-Gov index, cập nhật đến tháng 12/2019)

 • Xếp hạng chuyển đổi số: 6 (0.00) Xếp hạng chuyển đổi số: 6 (0.00)
 • Trên 190 điểm
 • Từ 185 - 190 điểm
 • Từ 180 - 185 điểm
 • Từ 175 - 180 điểm
 • Từ 170 - 175 điểm
 • Từ 165 - 170 điểm
 • Từ 160 - 165 điểm
 • Từ 155 - 160 điểm
 • Từ 150 - 155 điểm
 • Dưới 150 điểm
  • Huyện, Thị xã, Thành phố
  • Sở, Ban, Ngành
  Xếp hạng ICT Huyện, Thị xã, Thành phố Hạ tầng kỹ thuật Ứng dụng CNTT Nguồn nhân lực CNTT Chính sách và đầu tư CNTT
  1
  (189.0)
  0

  UBND TP. Điện Biên Phủ 1
  (25.0)
  3
  (99.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  2
  (185.4)
  2

  UBND Huyện Mường Ảng 1
  (25.0)
  1
  (105.4)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  3
  (184.0)
  4

  UBND Huyện Điện Biên Đông 1
  (25.0)
  4
  (94.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  4
  (182.2)
  -2

  UBND Thị xã Mường Lay 2
  (24.2)
  5
  (93.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  5
  (180.4)
  0

  UBND Huyện Tủa Chùa 5
  (19.4)
  2
  (102.5)
  3
  (28.6)
  2
  (30.0)
  6
  (176.1)
  0

  UBND Huyện Điện Biên 1
  (25.0)
  9
  (86.1)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  7
  (168.9)
  1

  UBND Huyện Tuần Giáo 1
  (25.0)
  8
  (88.9)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  8
  (161.7)
  -5

  UBND Huyện Mường Chà 4
  (19.8)
  6
  (92.0)
  4
  (20.0)
  2
  (30.0)
  9
  (159.6)
  1

  UBND Huyện Nậm Pồ 3
  (20.0)
  7
  (90.2)
  2
  (29.4)
  4
  (20.0)
  10
  (148.3)
  -1

  UBND Huyện Mường Nhé 1
  (25.0)
  10
  (68.3)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  Xếp hạng ICT Sở, Ban, Ngành Hạ tầng kỹ thuật Ứng dụng CNTT Nguồn nhân lực CNTT Chính sách và đầu tư CNTT
  1
  (198.5)
  0

  Sở Y tế 1
  (25.0)
  1
  (108.5)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  2
  (196.5)
  4

  Sở Thông tin và Truyền thông 1
  (25.0)
  2
  (106.5)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  3
  (193.0)
  2

  Sở Giáo dục và Đào tạo 1
  (25.0)
  3
  (103.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  4
  (186.0)
  0

  Sở Tài chính 1
  (25.0)
  4
  (96.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  5
  (194.0)
  -3

  Văn phòng UBND tỉnh 1
  (25.0)
  6
  (94.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  6
  (182.0)
  5

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1
  (25.0)
  8
  (92.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  7
  (180.0)
  2

  Sở Tư pháp 4
  (20.0)
  5
  (95.0)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  8
  (167.9)
  5

  Sở Công thương 4
  (20.0)
  13
  (82.9)
  1
  (30.0)
  1
  (35.0)
  9
  (167.1)
  5

  Sở Tài nguyên và Môi trường 4
  (20.0)
  7
  (92.1)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  10
  (165.0)
  -3

  Sở Kế hoạch và Đầu tư 4
  (20.0)
  11
  (85.0)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  11
  (163.0)
  -3

  Sở Lao động thương binh và Xã hội 4
  (20.0)
  10
  (88.0)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  12
  (162.0)
  0

  Sở Nội vụ 3
  (24.0)
  12
  (83.0)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  13
  (156.5)
  5

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 4
  (20.0)
  9
  (91.5)
  2
  (20.0)
  3
  (25.0)
  14
  (154.0)
  -11

  Sở Giao thông Vận tải 4
  (20.0)
  14
  (79.0)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  15
  (151.9)
  0

  Thanh ttra tỉnh 5
  (19.9)
  15
  (72.0)
  1
  (30.0)
  2
  (30.0)
  16
  (142.8)
  -6

  Sở Xây dựng 2
  (24.8)
  16
  (63.0)
  1
  (30.0)
  3
  (25.0)
  17
  (119.8)
  0

  Sở Khoa học và Công Nghệ 4
  (20.0)
  17
  (49.8)
  1
  (30.0)
  4
  (20.0)
  18
  (114.3)
  -2

  Sở Ngoại vụ 4
  (20.0)
  18
  (39.3)
  1
  (30.0)
  3
  (20.0)
  19
  (101.8)
  0

  Ban Dân tộc 6
  (19.8)
  19
  (32.0)
  1
  (30.0)
  4
  (20.0)
 • MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ
 • PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ
 • PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ
 • PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
 • Cẩm nang chuyển đổi số

  Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước
  Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Chuyển đổi số những gì?
 • Chuyển đổi số khi nào?
 • Chuyển đổi số là việc của ai?
 • Chuyển đổi số như thế nào?
 • Vì sao cần thực hiện Chuyển đổi số?
 • Chuyển đổi số là gì?
 • TÌM HIỂU THÊM
 • © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng