• Cơ quan Nhà nước với Chuyển đổi số
 • Mường Chà đẩy mạnh cải cách hành chính
  ĐBP - Hiện đại hóa nền hành chính gắn với chuyển đổi số được huyện Mường Chà xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá góp phần tạo “đòn bẩy” phát triển KT - XH. Huyện đã tăng cường kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
  >>> Chi tiết
  Giúp người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn
  Thời gian qua, tỉnh Ðiện Biên đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đơn giản hóa nhiều thủ tục, thúc đẩy giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, thu hút đầu tư.
  >>> Chi tiết
  Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp
  Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động hội nhập kinh tế. Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ, đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử.
  >>> Chi tiết
  Ðẩy mạnh xây dựng chính quyền số để phục vụ nhân dân
  Xây dựng chính quyền số được huyện vùng cao Nậm Pồ xác định là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu này, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ... Qua đó, làm đổi mới căn bản hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp.
  >>> Chi tiết
  Kiểm tra thực hiện Đề án 06 huyện Mường Nhé
  Trong 2 ngày (12 và 13/6), đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh đã đến kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại huyện Mường Nhé.
  >>> Chi tiết
  Ứng dụng công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính
  Những thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà dần được loại bỏ; quá trình xử lý công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước được nhanh gọn, thuận tiện hơn là những ưu điểm nổi bật của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Việc khai thác hiệu quả thành tựu công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương đã đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
  >>> Chi tiết
  Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khám chữa bệnh
  Cùng với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh. Qua đó, đã và đang mang lại nhiều lợi ích góp phần phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn...
  >>> Chi tiết
  Bộ TT&TT ban hành bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số
  Ngày 20/5/2022, Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia".
  >>> Chi tiết
  Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
  Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022. Theo đó, danh mục 24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 vừa được công bố, gồm 14 dịch vụ công thiết yếu với cá nhân và 10 dịch vụ thiết yếu với tổ chức.
  >>> Chi tiết
  Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhiều lần khẳng định: Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021 đã nói đến giấc mơ đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm. Để hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam hùng cường, thịnh vượng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã định hướng, không có con đường nào khác là chúng ta phải nhanh chóng thực hiện công cuộc Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện đất nước với 3 trụ cột chính: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.
  >>> Chi tiết
  1-10 of 15<  1  2  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng