• Văn bản khác:
 • V/v tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Điện Biên Smart trên điện thoại di động thông minh (App Điện Biên Smart)
 • Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2023
 • Kế hoạch Cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023-2025
 • Quyết định Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • [Tài liệu] Phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Ủy ban kiểm tra về Chuyển đổi số
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số
 • Quyết định Phê duyệt kết quả Chỉ số chuyển đổi số năm 2022 của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Giấy mời Dự Hội nghị Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
 • Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phòng trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 1-10 of 52<  1  2  3  4  5  6  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng