• Văn bản khác:
 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
 • Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2023
 • Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh hiện trường trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên
 • Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên
 • Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Quyết định về việc phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống mạng truyền dữ số liệu chuyên dùng cấp II tỉnh Điện Biên
 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh
 • V/v báo cáo kết quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề an 06 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 11-20 of 52<  1  2  3  4  5  6  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng