• Văn bản số 1855/UBND-KTN Về việc công bố các nền tảng số cần tập trung đảy mạnh sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022
  Lượt xem văn bản: 140
  Số/Ký hiệu 1855/UBND-KTN
  Ngày ban hành 20/06/2022
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Quyết định về "Ngày Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên"
 • Thông báo Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
 • Về việc công bố các nền tảng số cần tập trung đảy mạnh sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022
 • Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
 • Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chiếm lược quốc gia phát triển kinh tế và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
 • Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 • Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
 • Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"
 • Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021 – 2025
 • 1-10 of 30<  1  2  3  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng