• Trang chủ > Chỉ số đánh giá
  Chi tiết Chỉ số đánh giá Sở Y tế năm 2019
  Xếp hạng ICT Hạ tầng kỹ thuật Ứng dụng CNTT Nguồn nhân lực CNTT Chính sách và đầu tư CNTT Năm 2018
  1
  (198.5 điểm)
  0

  1
  (25.0 điểm)
  1
  (108.5 điểm)
  1
  (30.0 điểm)
  1
  (35.0 điểm)
  1

  Tải file nội dung chi tiết Tại đây

  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng