• Trang chủ > Chỉ số đánh giá
  Chi tiết Chỉ số đánh giá Sở Ngoại vụ năm 2019
  Xếp hạng ICT Hạ tầng kỹ thuật Ứng dụng CNTT Nguồn nhân lực CNTT Chính sách và đầu tư CNTT Năm 2018
  18
  (114.3 điểm)
  -2

  4
  (20.0 điểm)
  18
  (39.3 điểm)
  1
  (30.0 điểm)
  3
  (20.0 điểm)
  16

  Tải file nội dung chi tiết Tại đây

  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng